Yuxuda qarpiz gormek

"Qurani-Kərim"-də qida məhsulları və islamda qidalanma

adamlarda gərginlik, narahatlıq, kədər və yuxu ...... di”, “Qarpızı təzə xurma ilə yeyərdi”, “Üzümlə qarpızı ..... Yuxuda Həzrəti-Əli (ə) cənablarını gördüm və ona.

Advertisement

December 20th,2019

"Qurani-Kərim"-də qida məhsulları və islamda qidalanma

adamlarda gərginlik, narahatlıq, kədər və yuxu ...... di”, “Qarpızı təzə xurma ilə yeyərdi”, “Üzümlə qarpızı ..... Yuxuda Həzrəti-Əli (ə) cənablarını gördüm və ona.

December 20th,2019

Верэи мядяниййяти

görmek zamana, kese yolla getmek ise mesafeye qenaet ...... Yuxuda gördüm ki, seni qurban kesirem. ...... Qarpız yükünden bir qarpız, qovun yükünden bir.

December 20th,2019

Oruc Ġbadlı Aliyə Zərgərli

Qarpız- Boranıkimilər (Qabaqkimilər) fəsiləsinə aid olan birillik bitkidir. Bitki latın ... Azərbaycan florasında: Adi və Yemlik (mal-qara üçün) qarpız mədəni şəraitdə  ...

December 20th,2019

Dədə Qorqud N 51

İki qarpız qoparsın,. Biri anasına ...... onu da quyruq yağı ilə sağaldarlar”, “Yuxuda ilan görmək yaxşı əlamət- ..... Xiyarı qoy şoraba, doyunca ye qarpızı Gəyəli.

December 20th,2019

Naxçıvan dialekt və şivələrinin lüğəti - Turuz

gözümə yuxu getmiyip, oqqədə fikirrəşmişəm, bidar oldum. BİLAN (Naxçıvan) – küçə. ...... –Tağlarda dəngil-düngül qarpız qalmışdı. DƏRBEÇƏ (Naxçıvan) ...

December 20th,2019

Əbu Abdullah Мuhəmməd ibn Əbu Bəkr ibn Əyyub ibn Səd ...

Allahın elçisi : “Кim Cehennem ehlinden hirini görmek isteyirse, huna haxsın” ...... yuxudur ki, insan yuxuda itsediyi ve istemediyi şeyler görür, ayıldıqda ise ...... mış, şirin, meyve, qarpız ve s. leziz yemeklerle qidalananlar da delil getirirler.

Advertisement