Tyg 1 1

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU …

* rekombinowany metionylowany ludzki czynnik wzrostu kolonii granulocytów (G -CSF), wytwarzany przez E. coli WHFKQLNUHNRPELQDFML'1$

October 22nd,2018

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU …

* rekombinowany metionylowany ludzki czynnik wzrostu kolonii granulocytów (G -CSF), wytwarzany przez E. coli WHFKQLNUHNRPELQDFML'1$

leki.urpl.gov.pl/files/37_Zarzio_CEN.pdf