Snsk az imtahan neticeleri

1) Aşağıdakılaradan hansı ürəyin vurma həcmini göstərir?

B) 25-ci günə C) 5-ci günə D) 15-ci günə E) 20-ci günə Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П.

Advertisement

September 26th,2020

1) Aşağıdakılaradan hansı ürəyin vurma həcmini göstərir?

B) 25-ci günə C) 5-ci günə D) 15-ci günə E) 20-ci günə Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П.

Advertisement