Safran obuca

Crna Gora Agencija za zaštitu konkurencije

Crna Gora Agencija za zaštitu konkurencije Broj:02-UPI-36/19-14 Podgorica, 30.12.2014. godine

Advertisement

February 20th,2020

www.azzk.me

brendom „Safran" u svojim maloprodajnim objektima u Beranama i Bijelom Polju, po cijenama ne manjim od preporu¿enih Safranovih cijena iz aktuelne sezone proljeée/ljeto, odnosno jesen/zima, te da su iste definisane Listom preporu¿enih cijena, koju „Safran" d.o.o dostavlja kupcu prije po¿etka sezone. Dodatno

February 20th,2020

Република Србија КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ КОНКУРЕНЦИЈЕ

1 Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („ Службени гласник РС “, број 51/09 и 95/13),

February 20th,2020

Crna Gora Agencija za zaštitu konkurencije

Crna Gora Agencija za zaštitu konkurencije Broj:02-UPI-36/19-14 Podgorica, 30.12.2014. godine

Advertisement