Prodaja stanova beograd

Belgrade Residential Market, Q4 2017

Belgrade Residential Market, Q4 2017 Q4 2017 SUMMARY Strong demand continued in 2017, with app. 14,000 apartments being sold, Zvezdara municipality holds the

Advertisement

November 19th,2019

STAMBENI KREDITI ZA KUPOVINU NEKRETNINA IZ PROJEKTA …

OČEKUJEMO VAS! • Bez prenosa primanja margina/kamata se uvećava za 0,40% • Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik dinarskog tekućeg računa u banci), promenjiv, mesečno, od …

November 19th,2019

Ulaganje u nekretnine u Beogradu - siguran profit.

Beograd-Budimpešta, za brzine od 200 kilometara na sat, biće uloženo još toliko.Već je počela prodaja stanova u okviru projekta "Beograd na vodi", kapitalnoj investiciji od čak 3 miljarde dolara, koja je jedan od prioriteta Vlade Srbije. Kompanije "Lidl" i "Ikea" već su kupile lokacije za izgradnju velikih tržnih centara.

November 19th,2019

cenovnik halooglasi oglasne pozicije N09

(Beograd i inostranstvo) 400 (van Beograda) 120. 6 Popusti: Za mesečnu potrošnju veću od 10.000 RSD, u narednom mesecu automatski se obračunava popust od 10%, a za potrošnju preko 20.000 RSD, popust je 20%! Popusti važe za sve kategorije, osim za kategoriju Nekretnine.

November 19th,2019

Model - smartgradnja.rs

Studio za projektovanje ZABRISKIE, Dragoslava JovanoviüD EU Beograd M: +381 64 3572 737 f: +381 69276 286 5 odgovorni projektant: projektanti: potpis: Naziv projekta :1 -PROJEKAT ARHITEKTURE Milka Gnjato, d.i Z Lela Alempijeviü, d.i Z Lela Alempijeviü, d.i Z licenca br. 300 G655 08

November 19th,2019

GRAĐEVINSKE DOZVOLE - beograd.rs

35 ix-20 351-6/2015 grad beograd beograd dragoslava jovanoviĆa 2 izgradnja stambenog objekta stambeni misloĐin, o renova 713 20,04,2015 36 ix-20 351,11-3/2015 airport city beograd izgradnja poslovnog objekta poslovni novi beograd 6805/2 22,04,2015 nikoliĆ radenka strugarska 7 koziĆ zoran spasenoviĆeva 17 Šutanova veselina spasenoviĆeva 15

November 19th,2019

[email protected] LIST

invalidnom licu 5 stanova; 12. samostalnim umetnicima 25 stanova; 13. zaslu`nim sportistima 5 stanova. U slu~aju da nema dovoqno zainteresovanih za stanove opredeqene jednoj od grupa iz stava 1. ovog ~lana, Izvr{ni odbor Skup{tine grada Beograda }e svojim aktom ostatak stanova opredeliti drugim grupama. 3. Uslovi prodaje ^lan 6.

November 19th,2019

SERBIA Tržište stambenog prostora

Novi Beograd West 65 PSP Farman 450 stanova, 4. faza /100 stanova Novi Beograd WellPort Shikun & Binui Group 500 stanova, 1.faza /95 stanova Novi Beograd ABlok Deka Inženjering 900 stanova 4.faza/108 stanova Centar Belgrade Waterfront Eagle Hills BW Residences/ 296 stanova, BW Vista/228 stanova, BW Parkview/ 244 stan a Zvezdara Moj Aviv Aviv ...

November 19th,2019

LOKACIJSKI USLOVI - beograd.rs

51 ix-15 350-16/2015 novakoviĆ srĐan beograd zelengorska 1a nadziĐivanje stam enog o jekta stambeno burgerovih 36 zemun polje, zemun 112/17 30,03,2015 52 ix-15 350-155/2015 matiĆ radivoja beograd Šejkina 22 izgradnja stambenog objekta stambeno mirijevo, zvezdara 1940/10 31,03,2015

Advertisement