Informatika derslikleri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİ Ə İ AZ RBAYCAN DÖVL

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ B A L O Ğ L A N Q U L İ Y E V Pedaqoji elmlər namizədi, dosent, Azərbaycan Respublikasını «Fəxri bədən tərbiyəsi və idman işçisi», SSRİ idman ustası FİZİKİ TƏRBİYƏNİN NƏZƏRİ-METODİK VƏ PRAKTİK İŞLƏRİNİN ƏSASLARI Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin «17» «fevral» «2010»-cu il tarixli …

Advertisement

November 6th,2019

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ …

4 Təhsil proqramının (kurikulumun) internet üçün hazırlanmasına məsul olanlar: Bibixanım İbadova, ARTPİ-nin ibtidai təhsilin kurikulumu úöbəsinin müdiri, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Akif Əliyev, ARTPİ-nin Ümumi orta və tam orta təhsil úöbəsinin müdiri, pedaqogika üzrə

November 6th,2019

Free Download Here

Title: Ingilis Dili 5 Ci Sinif Metodik Vesait Keywords: Ingilis Dili 5 Ci Sinif Metodik Vesait Created Date: 11/3/2014 1:07:37 PM

November 6th,2019

derslik ve nesriyyat - edu.gov.az

informatika fənləri üzrədərsliklər; ZülfiyyəRzayeva -tarix, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, insan vəcəmiyyət fənləri üzrədərsliklər. 2010-2011-ci tə dris ili üçün dərsliklərin nəşrəvəçapa haz ırlanması iləbağlıgeniş müşavirə keçirilmişdir. Ümumtəhsil mə müəllimlərinin ktəb , nəşriyyat-m poliqrafiya üəssisələrinin rə hbərlərinin, və müəllif redaktorların iştir dərsliklərin hə akıilə cmi, …

Advertisement