Hitit vergi dairesi

2006 Takvim Yılı Gelir Vergisi Rekortmenleri Listesi

ankara vergİ daİresİ baŞkanliĞi basin bÜltenİ 2006 takvim yılı gelir vergisi rekortmenleri listesi 2006 vergİlendİrme dÖnemİ yillik gelİr vergİsİ rekortmenlerİ İl adi : ankara ytl mÜkellefİn beyanname bİlgİlerİ sir a no vergİ kİmlİk numarasi vergİ daİresİ adi soyadi beyan edİlen vergİye tabİ gelİr ( matrah )

Advertisement

November 18th,2019

www.hitittrans.com

bagli bulundugu vergi daÎresÍnden alinacak vergi mukellef yazisi (internet vergÎ daÎresÎ ciktisi kabul edÎlmektedÎr) (bÎr adet) tÎcaret sicÎl gazetesÎ (asil ya da noter onayli fotokopi) (bir adet) firma yetkÎlÎsÎnÍn noter onayli nufus cuzdani kopyasi (bir adet) tÎcaret odasindan alinacak faalÌyet belgesÎ (herhangÎ bÎr tÎcaret

November 18th,2019

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

1: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğünce, mükellef Ali KISA'nın vadesi geçmiş vergi borçları dolayısıyla cebri takibata geçilmiş ve haczedilen bir adet otomobil 20.03.2009 tarihinde 54.000 TL 'ye satılarak, satış bedeli aynı gün içinde tahsil edilmiştir. Hitit Vergi Dairesi

November 18th,2019

VEKÂLETNAME

görüldüğünde ilgili ürünlerden numune almaya yetkili olmak üzere, 4630469350 Vergi No’lu Hitit Gümrük MüĢavirliği Ltd ġti ‘ni ve 4630163585 Vergi No’lu Hitit Gümrük MüĢavirliği Ve Nak. Ltd. ġti.‘ni ve Mehmet YILMAZ (T.C. Kimlik No: 39106091414), Engin Ahmet SAYGI (T.C. Kimlik No: 28034060890), Derya ÇATAK

November 18th,2019

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ / MALMÜDÜRLÜKLERİ LİSTESİ

76 06 ANKARA Merkez 6268 Hitit Vergi Dairesi Müdürl üğü 77 06 ANKARA Merkez 6269 Yahya Galip Vergi Dairesi Müdürlüğü 78 06 ANKARA Merkez 6270 Muhammet Karagüzel Vergi Dairesi Müdürlüğü 79 06 ANKARA Merkez 6271 Ostim Vergi Dairesi Müdürlüğü 80 06 ANKARA Merkez 6272 Gölbaı Vergi Dairesi Müdürlüğü 81 06 ANKARA Merkez 6273 Sincan Vergi Dairesi Müdürlüğü 82 06 ANKARA …

November 18th,2019

CMH İnşaat Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Turizm Yatçılık …

Hitit Vergi Dairesi: 781 013 8181. PEOPLE-SCREENING Giri9 Güvenližini Artlrmak Metal olmayan silahlarl güvenli sekilde saptar ve kuyruklarl azaltlr ilave koruma ve daha yüksek ziyaretçi verimliliži sažlamak için gidi; yolu metal detektörlerle calisan uzaktan insan tarama teknoloiisi Thruvision, klyafet altha gizlenen her tipte nesnenin saptanmaslnl sažlayan kanltlann'll; insan tarama kamerasldlr. Pasif terahertz …

November 18th,2019

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - cdn.hitit.edu.tr

Ömer Faruk karakaş, Çorum Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Doğan Demirci, Çorum Vergi Dairesi Gelir Uzmanı Selami Erkoç, Gelir Uzmanı Yardımcısı Murat Kılıç, Öğr. Gör. A. Erkan Cihangir,

November 18th,2019

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ / MALMÜDÜRLÜKLERİ LİSTESİ

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ / MALMÜDÜRLÜKLERİ LİSTESİ ... 63 06 ANKARA Merkez 6253 Kavaklıdere Vergi Dairesi Müdürlüğü 64 06 ANKARA Merkez 6268 Hitit Vergi Dairesi Müdürl üğü 65 06 ANKARA Merkez 6271 Ostim Vergi Dairesi Müdürlüğü 66 06 ANKARA Merkez 6252 Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü 67 06 ANKARA Merkez 6254 Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü 68 06 …

November 18th,2019

KURUM BİLGİ FORMU - cdn.hitit.edu.tr

Kurum Cari İsmi Hitit Üniversitesi Döner Sermaye İletme Müdürlüğü Adres Hitit Üniversitesi Yeni Rektörlük Binası(Mühendislik Fak. Yanı) Çevre Yolu Bulvarı No:10 Çorum Posta Kodu 19030 Vergi Dairesi Çorum Vergi Dairesi Vergi Numarası 4630486871 Telefon 0 364 219 19 19 Fax 0 364 219 19 61 E-Mail [email protected]

November 18th,2019

2006 Takvim Yılı Gelir Vergisi Rekortmenleri Listesi

ankara vergİ daİresİ baŞkanliĞi basin bÜltenİ 2006 takvim yılı gelir vergisi rekortmenleri listesi 2006 vergİlendİrme dÖnemİ yillik gelİr vergİsİ rekortmenlerİ İl adi : ankara ytl mÜkellefİn beyanname bİlgİlerİ sir a no vergİ kİmlİk numarasi vergİ daİresİ adi soyadi beyan edİlen vergİye tabİ gelİr ( matrah )

Advertisement