Cabir novruz seirleri

December 18th,2019

PDF Cabir Novruz

Cabir Novruz: Həyatı və yaradıcılığı Cabir Novruz 1933-cö il mart ayının 12-də Xızı rayonunun Upa kəndində anadan olmuşdur. O, orta məktəbi bitirdikdən sonra Mirzə Ələkbər Sabir adına pedaqoji Texnikumda təhsil almış və 1952-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinə daxil olmuşdur.

December 18th,2019

PDF CABİR NOVRUZ SEÇİLMİŞ əsərləri "LIDER NƏŞRİYYAT". ВАКІ

Cabir Novruz kimi qüdrətli şairin (atam olduğuna görə demirəm. kitabını araya-ərsəyə gətirmək ədəbiyyat tariximizin səhifələrinə düş- mək deməkdir. Yarım əsrlik yaradıcılıq yolu keçmiş Cabir Novruzun yeni kitabına toplanmış nümunələr ədibin yaradıcılığından qırmızı xətt kimi keçir.

December 18th,2019

PDF Azerbaycan Türk Edebi̇yati Mi̇llî Şai̇ri̇ Mi̇rze Elekber Sâbi̇r Ve ...

Uluslararası T rkçe Edebiyat K lt r ğitim Dergisi Sayı: 2/3 2013 s.96-132, TÜRKİYE International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 2/3 2013 p. 96-132, TURKEY AZERBAYCAN TÜRK EDEBİYATI MİLLÎ ŞAİRİ MİRZE ELEKBER SÂBİR VE ...